fr-FRnl-NL

Berekeningsparameters voor metselwerk van stenen, bakstenen en terracotta.

De eerste stap in een Cintec project bestaat uit een inschatting van het probleem en de voorbereiding van het gepaste verankeringsontwerp. Eenzelfde probleem kan ons voor verschillende technische uitdagingen plaatsen in functie van de structuur en de functie van de verschillende bestanddelen.

De ingenieurs en de ontwerpers van Cintec werken nauw samen met de opdrachtgever, de ingenieur of de architect om zo veel mogelijk informatie te verzamelen, zodat ze alle mogelijkheden kunnen verkennen die kunnen leiden tot de meest geschikte oplossing.
 

  1. Voor veel projectontwerpers en projectuitvoerders is de berekening van de toelaatbare spanning een geschikte methode. Dezelfde werkwijze kan toegepast worden voor de berekening van de grenswaarde of voor de methode van de gewogen weerstand waarvoor een logische ontwerpsamenhang met de andere partijen van het project vereist is.
  2. De waarde van de losrukweerstand op de omtrek van het boorgat is normaal gezien 65 PSI (0,45 N / mm²). Deze meting is gebaseerd op een veiligheidsfactor x4 tijdens belastingtests die uitgevoerd zijn op ware grootte. Voor zeer dichte of zeer gladde materialen zoals graniet, kan deze waarde verminderd worden tot 30 PSI (0.21 N/mm²).
  3. Het staal dat we gebruiken is AISI Type 304 roestvrij met een rekgrens van 29.000 PSI (200 N / mm²). We gebruiken 0,6 als reductiefactor in de Working Stress Method of Design (berekening van de belasting in de praktijk) voor de buiging, de spanning en de afschuiving.
  4. De weerstandscoëfficiënt voor de afschuiving en/of de buiging voor de excentrische belastingen op een bakstenen metselwerk dat in goede staat verkeert, is 300 PSI (2,07 N/mm²). De oppervlakteweerstand wordt berekend op anderhalve keer de omtrek van de opening en niet op de projectie van de boordiameter.
  5. De som van de formules voor de gecombineerde spanningsinteracties mag niet hoger zijn dan 1,0.
  6. De trek- en compressieweerstanden van het substraat zijn berekend op basis van de ACI (American Concrete Institute) standaardprocedures die geschikte spanningsmetingen toepassen. De losrukweerstand van terracotta berust op een minimumwaarde. De testen hebben steeds aangetoond dat de effectieve breukspanning altijd hoger ligt dan onze berekeningen.
  7.  Het verankeringssysteem heeft de neiging om te breken in het substraat. Het staal vertoont geen gebreken en de specie vertoont geen verzwakking noch op het vlak van compressie noch op het vlak van losrukking op voorwaarde dat de installatie werd uitgevoerd zoals aanbevolen door Cintec. Dit is de reden waarom het ontwerp zich in de eerste plaats moet richten op het bepalen van de eigenschappen van het substraat.